Favicon

Công văn số 1133/CTBNI-TTHT ngày 12/04/2022 gửi Công ty TNHH BoyD Việt Nam về việc giảm thuế suất thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

  1. Trang chủ
  2. Công văn hướng dẫn NĐ 15/2022/NĐ-CP
  3. Công văn số 1133/CTBNI-TTHT ngày 12/04/2022 gửi Công ty TNHH BoyD Việt Nam về việc giảm thuế suất thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

Ngày 07/4/2022 Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh nhận được công văn số 220406/CV- BOYD của Công ty TNHH Boyd Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đề nghị hướng dẫn giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ- CP ngày 28/01/2022. Vấn đề này, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Phụ lục I – Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế giá trị gia tăng; Phụ lục II – Danh mục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không được giảm thuế GTGT, Phụ lục III Danh mục hàng hóa, dịch vụ công nghệ thông tin không được giảm thuế GTGT (ban hành kèm theo Nghị định số I5/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chỉnh phủ).

Căn cứ quy định trên, sản phẩm: miếng dính một mặt dùng để chống tĩnh điện cho mạch điện tử tích hợp của màn hình đồng hồ thông minh, nếu sản phẩm này là bộ phận dùng cho sản phẩm có mã 2630025 (Đồng hồ thông minh) quy định tại phần A Phụ lục III thì không được giảm thuế GTGT.

Công ty căn cứ vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, sản phẩm do đơn vị sản xuất, gia công và chi tiết các hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT tại các Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III (ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ) để xác định các hàng hóa được giảm thuế GTGT/ không được giảm thuế GTGT theo quy định

Chi tiết Công văn:

1133-CTBNI-TTHT

1133-CTBNI-TTHT

1133-CTBNI-TTHT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Fill out this field
Fill out this field
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.

Menu