Favicon

Cục thuế tỉnh Hải Dương phối hợp với các Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC

  1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Cục thuế tỉnh Hải Dương phối hợp với các Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC

Kính gửi: Các Quý Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Cục Thuế tỉnh Hải Dương gửi lời chào trân trọng, cảm ơn sự hợp tác, phối hợp của các Quý Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (TCCCGP) trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ, Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính. Đây là bước chuyển biến rất tích cực, làm cơ sở, nền tảng để thực hiện hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính.

Thực hiện Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/ 02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Quyết định số 273/QĐ-TCT ngày 14/3/2022 của Tổng Cục Thuế về việc ban hành kế hoạch triển tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thường trực triển khai áp dụng hoá đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 2365/QĐ-CTHDU ngày 22/3/2022 của Cục trưởng Cục thuế tỉnh Hải Dương về việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thường trực và Tổ triển khai để triển khai hóa đơn điện tử. Cục thuế tỉnh Hải Dương đã tổ chức họp với Quý Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để thống nhất lộ trình, kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020; Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính.

Để đảm bảo việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh đạt được hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi tối đa đối với doanh nghiệp, người nộp thuế khi triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC, Cục Thuế tỉnh Hải Dương thông báo một số nội dung để các TCCCGP thống nhất, phối hợp với Cục Thuế tỉnh Hải Dương triển khai thực hiện:

1. Phương thức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Hải Dương

Cục Thuế tỉnh Hải Dương sẽ triển khai đồng bộ, theo tập khách hàng của từng TCCCGP: ngay sau khi TCCCGP nào chuẩn bị điều kiện hạ tầng, kỹ thuật đáp ứng kết nối, truyền nhận dữ liệu thành công với Tổng cục Thuế thì Cục Thuế Hải Dương sẽ thông báo và đôn đốc các Doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm, giải pháp hóa đơn điện tử của Tổ chức đó, thực hiện chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2021 và Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 18/9/2021.

Cục Thuế Hải Dương đã có thông báo gửi đến tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử và phương thức triển khai. Cục Thuế đã phân công công chức thông báo và đôn đốc đến từng doanh nghiệp về việc đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử trên mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và gửi đến cơ quan thuế (theo đường điện tử) thông qua các TCCCGP.

2. Nội dung Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cần thực hiện

Để đảm bảo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử được đồng bộ, thống nhất, Cục Thuế tỉnh Hải Dương đề nghị:

 – TCCCGP cần bố trí nguồn nhân lực để hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Hải Dương triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2021 của Chính phủ, Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 18/9/2021 của Bộ Tài chính.

– TCCCGP cần hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin đáp ứng các tiêu chí đối với Tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn và các dịch vụ khác có liên quan theo quy định tại Điều 10, Thông tư 78/2021/TT-BTC;

 – TCCCGP cần nâng cấp, hoàn thiện phần mềm hóa đơn điện tử để đáp ứng đầy đủ quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC; các chuẩn kết nối truyền nhận, chuẩn dữ liệu do Tổng cục Thuế ban hành tại Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021.

Cục Thuế tỉnh Hải Dương đề nghị khi Quý TCCCGP nhận được công văn này cần gửi phản hồi đến Cục Thuế để xác nhận hoạt động cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, kèm theo danh sách tập khách hàng (bao gồm Tên và Mã số thuế), thông tin đầu mối triển khai và cam kết phối hợp với cơ quan thuế triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Các Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử trong quá trình triển khai nếu phát sinh vướng mắc hoặc  các nội dung cần trao đổi có thể liên hệ Phòng Công nghệ thông tin – Cục Thuế tỉnh Hải Dương qua số điện thoại: 0220 3891.382; Địa chỉ email: pth.hdu@gdt.gov.vn.

Cục Thuế tỉnh Hải Dương mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, phối hợp của các Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử với doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Xem chi tiết: Công văn số 2721/CTHDU-TTHT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Fill out this field
Fill out this field
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.

Menu