Favicon

Công văn 942/CTBDI-TTHT ngày 06/4/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Định hướng dẫn về việc hàng hóa dịch vụ được giảm thuế GTGT

  1. Trang chủ
  2. Công văn hướng dẫn NĐ 15/2022/NĐ-CP
  3. Công văn 942/CTBDI-TTHT ngày 06/4/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Định hướng dẫn về việc hàng hóa dịch vụ được giảm thuế GTGT

Kính gửi: Công ty TNHH Ngọc Tính
Địa chỉ: 256 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Cv 942 Ctbdi Ttht

Cục Thuế tỉnh Bình Định nhận được công văn số 01/CV ngày 25/3/2022 của Công ty TNHH Ngọc Tính hỏi về hàng hóa dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.
Vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Bình Định có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 1 Điều 1 của Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định về hàng hóa dịch vụ được giảm thuế GTGT (Nghị định 15):
“1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:
a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.
d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.
….
Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp đơn vị có hoạt động sản xuất mặt hàng cửa có kết cấu bằng thép, nhôm, gỗ, kính thì:
+ Đối với mặt hàng cửa có kết cấu bằng thép, nhôm có mã ngành cấp 7 là 2511020 (cửa ra vào, cửa sổ và bộ phận của chúng bằng sắt, thép, nhôm) có trong Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định 15 nên không được giảm Thuế giá trị gia tăng.
+ Đối với mặt hàng cửa có kết cấu bằng gỗ, kính không có trong Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định 15 nên được giảm Thuế giá trị gia tăng.
Hiện nay, Cục Thuế tỉnh Bình Định đã xây dựng công cụ tra cứu ngành nghề không được miễn giảm thuế theo Nghị định 15 tại địa chỉ https://binhdinh.gdt.gov.vn, đơn vị cần tra cứu hàng hóa dịch vụ được giảm thuế GTGT thì truy cập vào địa chỉ trên để tra cứu.
Cục Thuế tỉnh Bình Định trả lời để Công ty Công ty TNHH Ngọc Tính biết và thực hiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Fill out this field
Fill out this field
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.

Menu